Podsumowujemy wiadomości z klasy 8

Klasa VIII – lekcja 22

Temat: Podsumowujemy wiadomości z klasy 8.

Cel w języku ucznia: Utrwalisz wiadomości z klasy 8.

Kryteria sukcesu:

  1. Podsumujesz wiadomości z klasy 8.

W klasie 8 przekrojowo omówiliśmy tematy dotyczące dziejów ludzkości i Polski, od początku II wojny światowej po współczesność, zgodnie z podstawą programową.

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi do 25  minut)

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie (2 minuty).
  2. Zapoznaj się ze słowniczkiem w podręczniku – str.269 i-272 w celu utrwalenia wiadomości.(20 minut).

Nie przesyłaj informacji zwrotnej z tego tematu.