Podział chrześcijaństwa – określamy przyczyny schizmy

Temat: Podział chrześcijaństwa – określamy przyczyny schizmy.

Cel lekcji: Poznasz przyczyny  rozłamu w Kościele.

Kryteria sukcesu:

 1. Wiem dlaczego w średniowieczu doszło do rozłamu w chrześcijaństwie – przyczyny.
 2. Wyjaśniam pojęcia: papież, patriarcha, dogmaty, schizma, ekskomunika.
 3. Wyjaśniam, co się wydarzyło w 1054 r.

W pierwszych wiekach średniowiecza  narastały różnice między chrześcijanami obrządku zachodniego i wschodniego:

 1. sprawowane obrzędy
 2. język używany w czasie mszy (łacina – greka)
 3. dogmaty (główne prawdy wiary)
 4. rywalizacja o przewodnictwo w Kościele (papież – najwyższy dostojnik w kościołach zachodnich –patriarcha – najwyższy dostojnik w kościołach wschodnich).

Ilustracja 1. Schizma Wschodnia. Wikipedia.

Ilustracja 2. Schizma Wschodnia. Wikipedia.

Narastające nieporozumienia doprowadziły do schizmy – podziału chrześcijaństwa w 1054 roku na Kościół katolicki – zachodni i Kościół prawosławny – wschodni. Ze względu na doniosłe znaczenie tego podziału, rozłam ten nazwano wielką schizmą wschodnią.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 119. – 8 minut.
 3. Podsumowanie: Napisz w zeszycie odpowiedzi na wyżej wymienione kryteria.
 4. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 5. Naucz się tego tematu.

Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).