Powojenny podział świata – utrwalamy wiadomości

Temat: Powojenny podział świata – utrwalamy wiadomości.

Cele lekcji: Utrwalisz wiadomości na temat powojennego podziału świata.

Prześlij odpowiedzi do końca lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).