Powtarzamy wiadomości z działu: „Polska pierwszych Piastów

Temat: Powtarzamy wiadomości z działu: „Polska pierwszych Piastów”.

Cel lekcji: Utrwalisz wiadomości i umiejętności przed sprawdzianem.

Kryteria sukcesu:

 1. Wiem kim byli Słowianie i jakie były ich wierzenia.
 2. Wyjaśniam co to jest osada w Biskupinie.
 3. Wiem kiedy i gdzie powstało państwo Polan.
 4. Wyjaśniam kim był Mieszko I i Dobrawa.
 5. Wyjaśniam datę 966 r. i znaczenie przyjęcia chrztu przez Mieszka.
 6. Wyjaśniam jakie ziemie tworzyły państwo Mieszka.
 7. Wyjaśniam co się wydarzyło w 972 r.
 • Wymieniam i wyjaśniam przyczyny i skutki zjazdu gnieźnieńskiego.
 • Wyjaśniam znaczenie roku 1000.
 • Wyjaśniam jak przebiegały rządy Bolesława Chrobrego.
 • Wiem, kiedy i gdzie odbyła się koronacja Bolesława Chrobrego.
 • Wyjaśniam na czym polegał kryzys państwa polskiego w I połowie XI w.
 • Wymieniam dokonania Kazimierza Odnowiciela.
 • Wyjaśniam kim był Bolesław Śmiały.
 • Wyjaśniam kim był biskup Stanisław.
 • Wyjaśniam przyczynę konfliktu między władcą, a biskupem.
 • Wyjaśniam, w jaki sposób Bolesław Krzywousty przejął władzę w Polsce.
 • Wyjaśniam co się wydarzyło w 1109 r.
 • Wyjaśniam co to jest rozbicie dzielnicowe.
 • Wyjaśniam co się wydarzyło w 1138 r. – wymieniam synów i ich ziemie.
 • Wymieniam grupy ludności, które zamieszkiwały państwo pierwszych Piastów
 • Wymieniam obowiązki poddanych wobec władcy
 • Wymieniam główne zajęcia mieszkańców Polski pierwszych Piastów.