Powtarzamy wiadomości z działu: „Starożytna Grecja”

Temat:  Powtarzamy wiadomości z działu: „Starożytna Grecja”.

Cel lekcji: Utrwalisz wiadomości i umiejętności  przed sprawdzianem.

Kryteria do sprawdzianu – Starożytna Grecja.

 1. Położenie Grecji.
 2. Zajęcia mieszkańców.
 3. Demokracja ateńska.
 4. Położenie Sparty.
 5. Zajęcia Spartan.
 6. Wojny grecko – perskie. – bitwy i daty.
 7. Grecki hoplita – uzbrojenie.
 8. Wierzenia starożytnych Greków .
 9. Bogowie i herosi.
 10. Mity greckie.
 11. Kultura starożytnej Grecji:
 12. literatura
 13. rzeźba
 14. teatr
 15. filozofia
 16. igrzyska sportowe
 17. Podboje Aleksandra Wielkiego – przyczyny i skutki.
 18. Osiągnięcia kulturalne.
 19. Wyjaśnienie pojęć:

Hellada, Hellenowie, polis, akropol, demokracja, zgromadzenie ludowe, agora, danina, hoplita, politeizm, mit, heros, tragedia, komedia, filozofia, olimpiada, pięciobój, imperium, falanga, hellenizacja.

 1. Poznane postacie:

Perykles, Homer, Fidiasz, Sofokles, Sokrates, Platon, Arystoteles, Aleksander Wielki.