Poznajemy Bizancjum w czasach jego świetności

Temat: Poznajemy Bizancjum w czasach jego świetności.

Cele lekcji: Poznasz wybrane osiągnięcia kultury bizantyjskiej.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam w jakim okresie istniało cesarstwo bizantyjskie.
 2. Podaję przykłady osiągnięć naukowych Bizantyjczyków.
 3. Wyjaśniam przyczyny upadku Konstantynopola.
 4. Wyjaśniam pojęcia: Bizancjum, Hagia Sophia, freski, mozaika, ikona.
 5. Wyjaśniam kim był Justynian I Wielki.

W 395 r. Imperium Rzymskie zostało podzielone na 2 części:

 1. cesarstwo zachodnie ze stolicą w Rzymie
 2. cesarstwo wschodnie ze stolicą w Konstantynopolu nazywane Bizancjum.

Ilustracja 1. Bizancjum. Wikipedia

Na czele cesarstwa bizantyjskiego stał cesarz. Do największej świetności cesarstwo doszło za panowania cesarza Justyniana I Wielkiego. Cesarstwo funkcjonowało w okresie 395 r. – 1453 r.

Ilustracja 2. Justynian I Wielki. Wikipedia

Największym miastem był Konstantynopol położony nad cieśniną Bosfor.

Ilustracja 3. Konstantynopol. Wikipedia

Ilustracja 4. Konstantynopol. Wikipedia

Ilustracja 5. Konstantynopol. Wikipedia

Osiągnięcia naukowe:

 1. Kodeks Justyniana – zbiór zasad prawnych.

Ilustracja 5. Kodeks Justyniana. Wikipedia

 • rozwój dziedzin naukowych: matematyka, geografia, historia, astronomia

W Konstantynopolu wznoszono wiele budowli publicznych: akwedukty, hipodromy, pałace, place, kościoły. Największe znaczenie odegrała bazylika – Hagia Sofia – kościół Mądrości Bożej.

Ilustracja 6. Hagia Sophia. Wikipedia

Ilustracja 7. Hagia Sophia. Wikipedia

W 1453 r. armia Turków rozpoczęła oblężenie miasta, które zakończyło się ich zwycięstwem. Ostatni cesarz zginął w walce.

Ilustracja 8. Upadek Konstantynopola. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 104-107. – 8 minut.
 3. Podsumowanie: Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:
 4. W jakim okresie funkcjonowało cesarstwo bizantyjskie?
 5. Kto stał na jego czele?
 6. Za panowania którego cesarza cesarstwo przeżywało rozkwit?
 7. Jak się nazywało największe miasto?
 8. Jak się nazywała największa bazylika?
 9. Przyczyny upadku Konstantynopola.
 10. Skutki upadku Konstantynopola.
 11. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 12. Naucz się tego tematu.

Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu ).