Poznajemy bohaterskich harcerzy z czasów II wojny światowej

Temat: Poznajemy bohaterskich harcerzy z czasów II wojny światowej.

Cel lekcji: Poznasz bohaterskie działania Zośki, Alka i Rudego.

Kryteria sukcesu:

 1. Opowiadam o tym, jak okupanci postępowali w Polsce wobec Polaków.
 2. Znam daty: 1.09.1939 r. i 1.08.1944 r.
 3. Wyjaśniam co to była AK i Szare Szeregi.
 4. Opowiadam o akcji pod Arsenałem.

1.09.1939 r. Niemcy (Rzesza Niemiecka) zaatakowały Polskę. Rozpoczęła się II wojna światowa. 17.09.1939 r. ZSRS wystąpił zbrojnie przeciwko Polsce. Najeźdźcy podzielili terytorium Polski między siebie i rozpoczęli okupację.

Ilustracja 1.2. Atak Niemców na Polskę. Wikipedia

Ilustracja 3.4. Atak Niemców na Polskę. Wikipedia

Ilustracja 5.6. Atak ZSRS na Polskę. Wikipedia

Mimo okrucieństw okupantów, Polacy nie pogodzili się z klęską. Powstawały tajne organizacje, których celem była walka zbrojna. Najliczniejszą z nich była Armia Krajowa – AK, z którą współpracowała główna organizacja harcerska – Szare Szeregi.

Ilustracja 7.8. Armia Krajowa. Wikipedia

Do tej organizacji należeli:

 • Tadeusz Zawadzki – Zośka

Ilustracja 9. Tadeusz Zawadzki. Wikipedia

 • Aleksy Dawidowski – Alek   Jan Bytnar – Rudy.

Ilustracja 10. Aleksy Dawidowski

11. Jan Bytnar. Wikipedia

Ilustracja 12. Szare Szeregi. Wikipedia

Bohaterscy harcerze wsławili się walką z Niemcami. Jednym z ważniejszych działań, które podjęli była Akcja pod Arsenałem. Za swoją patriotyczną postawę zapłacili najwyższą cenę – poświęcając życie.

1.08.1944 r. wybuchło w Warszawie powstanie zorganizowane przez Armię Krajową. Głównym celem było pokonanie Niemców. Czynny udział brali również harcerze Szarych Szeregów. Powstanie zakończyło się klęską dla Polaków.

Ilustracja 13. Powstanie Warszawskie. Wikipedia

Ilustracja 14. Powstanie Warszawskie. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika.
 3. Przeanalizuj infografiki.
 4. Naucz się tego tematu.
 5. Uczniowie polscy – Wypisz do zeszytu wyjaśnienia dat: 1.09.1939 r., 1.08.1944 r., wyjaśnienia – AK, Szare Szeregi, Akcja pod Arsenałem.
 6. Uczniowie z opiniami, orzeczeniami, cudzoziemscy – Wypisz do zeszytu wyjaśnienia dat: 1.09.1939 r., 1.08.1944 r., wyjaśnienia – AK, Szare Szeregi.
 7. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).