Poznajemy cechy monarchii stanowej w Polsce

Temat: Poznajemy cechy monarchii stanowej w Polsce.

Cel lekcji: Poznasz cechy monarchii stanowej.

Kryteria sukcesu:

  1. Wiem jakie są różnice pomiędzy monarchią patrymonialna i stanową.
  2. Wiem w jaki sposób rycerstwo przekształciło  się w szlachtę.
  3. Znam przywileje szlacheckie i ich konsekwencje.
  4. Wyjaśniam znaczenie konstytucji Nihil novi dla ustroju Rzeczypospolitej.

W czasach dynastii piastowskiej całe państwo było uważane za własność prywatną i dziedziczną osoby panującej – monarchia patrymonialna. W tej monarchii władca sprawował nieograniczoną władzę.

Na przełomie XIII/XIV wieku wykształciło się społeczeństwo podzielone na stany, które uzyskiwały liczne przywileje. Władza monarchy została ograniczona na rzecz stanów( głównie duchowieństwo i rycerstwo – szlachta) – monarchia stanowa.

Na przełomie XIV/XV wieku stan rycerski przekształcił się w szlachtę. Rycerze stali się posiadaczami ziemskimi, których głównym źródłem dochodów nie były już prawa wojenne, lecz uprawa ziemi i sprzedaż plonów.

Ilustracja 1.2. Rycerz średniowieczny. Wikipedia

Ilustracja 3.4. Szlachcic. Wikipedia

Polecenia dla uczniów:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika.
  3. Przeanalizuj infografiki.
  4. Naucz się tego tematu.