Poznajemy demokratyczne Ateny

Temat: Poznajemy demokratyczne Ateny.

Cele lekcji: Poznasz wybrane cechy demokracji ateńskiej.

Kryteria sukcesu:

 1. określam położenie Grecji, wymieniam zajęcia mieszkańców
 2. wyjaśniam pojęcia: polis, demokracja, zgromadzenie ludowe
 3. wymieniam cechy demokracji ateńskiej.

 Grecja – Europa nad Morzem Śródziemnym. Starożytna Grecja – Hellada, a jej mieszkańcy to Hellenowie. Zajmowali się oni pasterstwem, hodowlą, uprawą winorośli, rybołówstwem.

Ilustracja1/2 Starożytna Grecja. Wikipedia

Plemiona greckie nie tworzyły jednolitego państwa, ale podzielone były na polis – miasta – państwa. Najważniejsze z nich to: Ateny i Sparta.

Ilustracja3/4 Starożytna Grecja. Ateny i Sparta. Wikipedia

W V w. p.n.e. w Atenach narodziła się demokracja – sprawowanie władzy przez wolnych obywateli – władza należąca do ludu. Najważniejsze decyzje podejmowano na zgromadzeniu ludowym – zgromadzenie obywateli ateńskich.

Ilustracja5/6 Starożytna Grecja .Demokracja. Wikipedia

 Prawo do udziału w tym zgromadzeniu mieli wyłącznie obywatele Aten, czyli pełnoletni mężczyźni, których rodzice byli Ateńczykami. Najwybitniejszym Ateńczykiem był Perykles.

Ilustracja7/8 Starożytna Grecja. Perykles. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Wyjaśnij pojęcia.
 3. Odpowiedz na pytania:
 4. Jak starożytni Grecy nazywali swój kraj?
 5. Podaj przykłady dwóch najważniejszych polis.
 6. W którym wieku Ateny przeżywały swoją świetność?
 7. Jak się nazywał ateński dowódca i wybitny mówca?
 8. Wymień cechy demokracji ateńskiej.
 9. Naucz się tego tematu.