Poznajemy dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie edukacji – Akademia Krakowska

Temat: Poznajemy dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie edukacji – Akademia Krakowska.

Cel lekcji: Poznasz przyczyny i skutki utworzenia Akademii Krakowskiej.

Kryteria sukcesu:

  1. Znam i wyjaśniam przyczyny i skutki utworzenia Akademii Krakowskiej.
  2. Wyjaśniam znaczenie roku 1364.

Zreformowane przez Kazimierza państwo potrzebowało wykształconych ludzi. Dotychczas Polacy, którzy chcieli się kształcić, wyjeżdżali na studia poza granice kraju, najczęściej do Włoch lub Francji. W związku z tym, że te wyjazdy były kosztowne, władca zabiegał o utworzenie uniwersytetu w Polsce.

W 1364 r. z inicjatywy króla Kazimierza III powstała Akademia Krakowska, obecnie nazywana Uniwersytetem Jagiellońskim.

Ilustracja 1. Akademia Krakowska.           

Ilustracja 2. Akt fundacyjny. Wikipedia

Ilustracja 3. Akademia Krakowska.                     

Ilustracja 4. Herb uczelni.           

Była to pierwsza szkoła wyższa na ziemiach polskich. Dzięki niej umocniła się pozycja Królestwa Polskiego w Europie, wzrosło znaczenie Krakowa, nastąpił rozwój polskiej nauki.

Studentów uczelni nazywano żakami.

Polecenia dla uczniów do wykonania.

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str. 205
  3. Przeanalizuj infografiki.
  4. Zapisz w zeszycie co się wydarzyło w 1364 r? Z czyjej inicjatywy powstała uczelnia? Jak nazywano studentów w średniowieczu?
  5. Naucz się tego tematu.