Poznajemy dokonania Marii Skłodowskiej – Curie

Temat: Poznajemy dokonania Marii Skłodowskiej – Curie.

Cel lekcji: Poznasz osiągnięcia noblistki.

Kryteria sukcesu:

 1. Wiem kim była Maria Skłodowska – Curie
 2. Potrafię wymienić jej osiągnięcia.
 3. Potrafię wymienić polskich noblistów.

Maria Skłodowska – Curie należała do najwybitniejszych uczonych swoich czasów. Pochodziła z Polski, jednak większość życia spędziła we Francji.

Ilustracja nr 1. Maria Skłodowska – Curie. Wikipedia

 Wraz z mężem Piotrem odkryła dwa pierwiastki chemiczne: polon i rad.

Ilustracja nr 2. Maria Skłodowska – Curie. Wikipedia

Ilustracja nr 2. Maria Skłodowska – Curie i Piotr Curie. Wikipedia

 Za swoje osiągnięcia dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla: z fizyki w 1903 r. i z chemii w 1911 r.

Ilustracja nr 3. Maria Skłodowska – Curie – Nagroda Nobla. Wikipedia

Ilustracja nr 4. Maria Skłodowska – Curie – Nagroda Nobla. Wikipedia

Nagroda Nobla to najważniejsze wyróżnienie w świecie nauki. Przyznaje sią ją w dziedzinie fizyki, medycyny, chemii, literatury, za działalność na rzecz pokoju na świecie.

 Polscy nobiliści to:

 1. Maria Skłodowska – Curie
 2. Henryk Sienkiewicz
 3. Władysław Reymont
 4. Czesław Miłosz
 5. Wisława Szymborska
 6. Józef Rotblat
 7. Lech Wałęsa
 8. Olga Tokarczuk

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika  – 8 minut.
 3. Podsumowanie: Proszę wypisać do zeszytu polskich noblistów.
 4. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 5. Naucz się tego tematu.