Poznajemy dokonania starożytnych Rzymian

Temat: Poznajemy dokonania starożytnych Rzymian.

Cele lekcji: Poznasz wybrane osiągnięcia Rzymian.

Kryteria sukcesu:

 1. wymieniam i wyjaśniam wybrane osiągnięcia starożytnych Rzymian w różnych dziedzinach
 2. wiem jaki wpływ na Rzymian miała kultura grecka.

Starożytni Rzymianie stworzyli rozległe imperium, jak i wspaniałą kulturę. Wiele wynalazków i osiągnięć ma charakter ponadczasowy, korzystamy z nich po dzień dzisiejszy. Rzymianie poznawali kulturę innych starożytnych cywilizacji (głównie z greckich) i czerpali stamtąd pomysły. Wykorzystywali gotowe wzorce, ale również udoskonalali je.

Architektura.

Rzymianie byli doskonałymi budowniczymi. Do ich osiągnięć zaliczymy:

 • drogi

Ilustracja 1. Drogi rzymskie. Wikipedia

 • akwedukty

Ilustracja 2. Akwedukty rzymskie. Wikipedia

 • świątynie

Ilustracja 3. Świątynie rzymskie. Wikipedia

 • łuki tryumfalne

Ilustracja 4. Łuk tryumfalny Konstantyna. Wikipedia

 • amfiteatry

Ilustracja 5.Amfiteatr – Koloseum. Wikipedia

 • cyrki rzymskie

Ilustracja 6.Cyrk rzymski. Wikipedia

 • Forum Romanum – plac rzymski

Ilustracja 7.Forum Romanum. Wikipedia

Literatura.

Literatura rzymska rozwiała się pod wpływem literatury greckiej. Do najwybitniejszych pisarzy rzymskich zaliczymy: Wergiliusza i Horacego.

Ilustracja 8. Wergiliusz. Wikipedia

Ilustracja 9. Horacy. Wikipedia

Prawo.

Rzymianie zasłynęli jako twórcy prawa rzymskiego. W V w.p.n.e. powstał najstarszy zbiór przepisów określanych jako Prawo XII Tablic, a w VI w. dokument nazywany Kodeksem Justyniana.

Ilustracja 10. Prawo XII Tablic. Wikipedia

Ilustracja 11. Kodeks Justyniana. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 90. –94- 14 minut.
 3. Podsumowanie: Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:
 4. Podaj przykłady osiągnięć Rzymian w architekturze, literaturze i prawie.
 5. Przeanalizuj infografiki – 10 minut.
 6. Naucz się tego tematu.

Nie przesyłaj informacji z tego tematu.