Poznajemy etapy stanu rycerskiego

Temat: Poznajemy etapy stanu rycerskiego.

Cel lekcji: Poznasz etapy stanu rycerskiego i cechy wzoru rycerza.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam obowiązki rycerzy.
 2. Wymieniam etapy stanu rycerskiego.
 3. Wymieniam elementy wyposażenia średniowiecznego wojownika.

Rycerstwo – to stan społeczny w Europie złożony z konnych wojowników.

Ilustracja 1. Rycerze średniowieczni. Wikipedia

Głównym zadaniem rycerzy była ochrona państwa i jego mieszkańców. Z czasem powstał ideał rycerza, czyli wzór do naśladowania, który kierował się kodeksem honorowym.

Etapy stanu rycerskiego:

 • paź

Ilustracja 2. Paź. Wikipedia

 • giermek

Ilustracja 3. Giermek. Wikipedia

 • rycerz

Ilustracja 4. Rycerz. Wikipedia

Ilustracja 5. Pasowanie na rycerza. Wikipedia

Ilustracja 6. Rycerz – uzbrojenie. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 136. – 8 minut.
 3. Podsumowanie: Uczniowie polscy. Napisz w zeszycie etapy stanu rycerskiego i wyjaśnienia. Wymień elementy uzbrojenia rycerza.

Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: Napisz – wymień w zeszycie etapy stanu rycerskiego. Wymień elementy uzbrojenia rycerza.

 • Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 • Naucz się tego tematu.
 • Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).