Poznajemy grupy społeczne

Temat: Poznajemy grupy społeczne.

Cele lekcji: Poznasz różne grupy społeczne i ich cechy.

Kryteria sukcesu:

  1. Podaję przykłady grup społecznych.
  2. Wyjaśniam cechy grup społecznych.
  3. Podaję przykłady korzyści i zagrożeń wynikających z bycia w grupie.

Grupa społeczna.

Grupa społeczna jest podstawową formą organizacji stosunków międzyludzkich. W grupach społecznych rodzimy się i żyjemy. Są one zróżnicowane, tak jak potrzeby i cele ludzi, którzy je tworzą. Człowiek funkcjonuje w różnych grupach społecznych, dzięki którym może określić swoją pozycję w społeczeństwie, przyjmować normy społeczne i budować wspólny z innymi świat.

Składa się z co najmniej trzech osób połączonych różnorakimi więziami społecznymi. Wyróżniamy różne typy grup społecznych, np. trwałe lub nietrwałe, pierwotne lub wtórne, małe lub duże, formalne lub nieformalne.

Grupa mała zawiera od kilku do kilkunastu członków, a grupa duża – więcej. Trudno jednak uznać taki podział za precyzyjny.

Przykładami małych grup są rodzina lub klasa szkolna.

Grupa duża to np.  naród, partia polityczna.

Urodzenie i związane z nim okoliczności wpływają na przynależność do grupy pierwotnej. Więź miedzy członkami takiej grupy ma charakter emocjonalny.
Grupą pierwotną jest rodzina czy grupa kolegów z podwórka. Jest nią również naród.Przynależność do grupy wtórnej jest wybierana świadomie lub jest obowiązkowa, np. na mocy prawa lub przymusu państwowego. Więź między członkami grupy wtórnej ma charakter formalny.
Przykładem grupy wtórnej jest klasa szkolna.

Ze względu na typ organizacji wewnętrznej grupy społeczne można podzielić na grupy formalne i grupy nieformalne.
W grupach formalnych obowiązuje określona lista członków i wewnętrzne prawo, np. statut szkoły. Przykładem grupy formalnej jest partia polityczna czy klasa szkolna.
Grupy nieformalne nie mają potrzeby spisywania listy członków ani zasad rządzących grupą.

Przykładem grupy nieformalnej jest grupa przyjaciół, kolegów z osiedla.

Grupy trwałe istnieją od dłuższego czasu, członków łączy udział w wielu wydarzeniach.

Przykładem grupy trwałej jest społeczność kościelna.

Grupy krótkotrwałe istnieją tylko podczas trwania określonego wydarzenia.

Polecenia dla uczniów do wykonania.

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Wykonaj schemat. Wpisz swoje imię i podaj grupy społeczne, do których należysz.

Następnie zastanów się, w jakim stopniu wskazane przez ciebie grupy społeczne wpływają na twoje zachowanie. Podkreśl grupę, którą uważasz za najważniejszą spośród nich.