Poznajemy losy wybranych „żołnierzy niezłomnych” – cz.1

Klasa IV – lekcja 8 dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemskich

Temat: Poznajemy losy wybranych „żołnierzy niezłomnych” – cz.1.

Cel w języku ucznia: Poznasz przykłady bohaterskich czynów żołnierzy niezłomnych.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam określenie – żołnierze niezłomni.

Materiał wprowadzający:

Żołnierze niezłomni to polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne, ruch partyzancki przeciwny sowietyzacji Polski. Nazywani są również żołnierzami wyklętymi.

Ilustracja nr 1. Żołnierze niezłomni. Domena Publiczna.pl

Po zakończeniu II wojny światowej decyzją mocarstw wielkiej trójki Polska znalazła się w strefie wpływów Związku Sowieckiego. Bezwzględną kontrolę nad społeczeństwem i zniszczonym wojną państwem zaczęli przejmować komuniści, brutalnie rozprawiając się z wszelkim oporem wobec swej władzy. Działania komunistów były wspierane przez władze Związku Sowieckiego. W tej sytuacji w Polsce nie było miejsca dla żołnierzy walczących z Niemcami hitlerowskimi pod sztandarem Armii Krajowej ani dla rządu polskiego pozostającego na uchodźstwie.

Ilustracja nr 2. Święto Żołnierzy Wyklętych. Domena publiczna.pl

Ilustracja nr 3. Czas Niezłomnych. Domena Publiczna.pl

Polecenia dla uczniów do wykonania:

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 30  minut)

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie. (2 minuty)
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem. (6 minut )
  3. Napisz w zeszycie definicję wyjaśniającą – żołnierze niezłomni – 3minuty.

Napisz kiedy obchodzimy święto żołnierzy niezłomnych – wyklętych – 2minuty.

Zastanów się i napisz ( dla uczniów polskich i dla chętnych uczniów cudzoziemskich) co oznaczają słowa – niezłomni, wyklęci ( 15 minut ).

Proszę nauczyć się tego i poprzednich tematów.

Proszę  przesłać informację zwrotną z tego tematu w dniu dzisiejszym, za pośrednictwem formularza kontaktowego.