Poznajemy losy wybranych „żołnierzy niezłomnych” – cz.1

Klasa IV – lekcja 8

Temat: Poznajemy losy wybranych „żołnierzy niezłomnych” – cz.1.

Cel w języku ucznia: Poznasz przykłady bohaterskich czynów żołnierzy niezłomnych.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam określenie – żołnierze niezłomni.

Materiał wprowadzający:

Żołnierze niezłomni to polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne, ruch partyzancki przeciwny sowietyzacji Polski. Nazywani są również żołnierzami wyklętymi.

Ilustracja nr 1. Żołnierze niezłomni. Domena Publiczna.pl

Po zakończeniu II wojny światowej decyzją mocarstw wielkiej trójki Polska znalazła się w strefie wpływów Związku Sowieckiego. Bezwzględną kontrolę nad społeczeństwem i zniszczonym wojną państwem zaczęli przejmować komuniści, brutalnie rozprawiając się z wszelkim oporem wobec swej władzy. Działania komunistów były wspierane przez władze Związku Sowieckiego. W tej sytuacji w Polsce nie było miejsca dla żołnierzy walczących z Niemcami hitlerowskimi pod sztandarem Armii Krajowej ani dla rządu polskiego pozostającego na uchodźstwie.

Ilustracja nr 2. Święto Żołnierzy Wyklętych. Domena publiczna.pl

Polecenia dla uczniów do wykonania:

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 30  minut)

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie. (2 minuty)
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem. (5 minut )
  3. Napisz w zeszycie definicję wyjaśniającą – żołnierze niezłomni oraz kiedy obchodzimy święto żołnierzy niezłomnych – wyklętych. Zastanów się i napisz dlaczego wobec tych żołnierzy użyto tych określeń – niezłomni, wyklęci ( 12 minut )

Proszę nauczyć się tego i poprzednich tematów. Proszę  przesłać informację zwrotną z tego tematu w dniu dzisiejszym, za pośrednictwem formularza kontaktowego.