Poznajemy losy wybranych „żołnierzy niezłomnych”

Temat: Poznajemy losy wybranych „żołnierzy niezłomnych”.

Cel w języku ucznia: Poznasz przykłady bohaterskich czynów żołnierzy niezłomnych.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam określenie – żołnierze niezłomni.
  2. Opowiadam o bohaterskich czynach Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny.

Materiał wprowadzający:

Żołnierze niezłomni to polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne, ruch partyzancki przeciwny sowietyzacji Polski. Nazywani są również żołnierzami wyklętymi.

Ilustracja nr 1. Żołnierze niezłomni. Domena Publiczna.pl

Po zakończeniu II wojny światowej decyzją mocarstw wielkiej trójki Polska znalazła się w strefie wpływów Związku Sowieckiego. Bezwzględną kontrolę nad społeczeństwem i zniszczonym wojną państwem zaczęli przejmować komuniści, brutalnie rozprawiając się z wszelkim oporem wobec swej władzy. Działania komunistów były wspierane przez władze Związku Sowieckiego. W tej sytuacji w Polsce nie było miejsca dla żołnierzy walczących z Niemcami hitlerowskimi pod sztandarem Armii Krajowej ani dla rządu polskiego pozostającego na uchodźstwie.

Ilustracja nr 2. Święto Żołnierzy Wyklętych. Domena publiczna.

Witold Pilecki i Danuta Siedzikówna to przykład polskich „żołnierzy niezłomnych”. W powojennej Polsce byli przeciwnikami rządów komunistycznych. Nie pogodzili się z zależnością Polski od ZSRS. Za swoją postawę zapłacili własnym życiem.

Ilustracja nr 3. Witold Pilecki. Wikipedia.pl

Ilustracja nr 4. Witold Pilecki w obozie koncentracyjnym. Wikipedia.pl

Ilustracja nr 5. Danuta Siedzikówna. Wikipedia.pl

Ilustracja nr 6. Danuta Siedzikówna – „Inka”, Wikipedia.pl

Polecenia dla uczniów:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem.
  3. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku.
  4. Napisz w zeszycie informację na temat działalności Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny.