Poznajemy najważniejsze postanowienia konferencji paryskiej

Temat: Poznajemy najważniejsze postanowienia konferencji paryskiej.

Cel lekcji: Poznasz najważniejsze ustalenia dotyczące państwowości polskiej.

Kryteria sukcesu:

  1. Wiem kim byli: Ignacy Paderewski, Roman Dmowski, Władysław Grabski.
  2.  Wymieniam  postanowienia konferencji paryskiej.

Konferencja pokojowa w Paryżu.

Ilustracja 1. Konferencja pokojowa. Wikipedia

Konferencja pokojowa, zorganizowana w Paryżu po zakończeniu I wojny światowej, trwająca od 18 stycznia 1919 do 21 stycznia 1920 roku. Brało w niej udział 27 zwycięskich państw. Państwa pokonane w I wojnie światowej (Niemcy, Austro-Węgry, Imperium Osmańskie, Bułgaria) nie zostały dopuszczone do negocjacji podczas konferencji.  Rosja Radziecka nie została zaproszona, gdyż mocarstwa Ententy nie uznawały rządu bolszewickiego.

Ilustracja 2. Konferencja pokojowa. Wikipedia

W czasie konferencji został podpisany traktat wersalski – główny układ pokojowy kończący I wojnę światową, podpisany przez Niemcy i państwa Ententy 28 czerwca 1919 roku.

Ilustracja 3. Konferencja pokojowa. Wikipedia

Ilustracja 4. Konferencja pokojowa. Wikipedia

 Traktat ustalił wiele granic międzypaństwowych w Europie oraz wprowadził nowy ład polityczny.

Polska delegacja:

  1. Ignacy Jan Paderewski

Ilustracja 5. Ignacy Jan Paderewski. Wikipedia

  • Roman Dmowski

Ilustracja 6. Roman Dmowski. Wikipedia

  • Władysław Grabski

Ilustracja 6. Władysław Grabski. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 158 – 8 minut.

Podsumowanie: Uczniowie polscy. Wypisz do zeszytu skład polskiej delegacji. Wybierz jedną z tych postaci i przygotuj krótką notatkę na jej temat. Wypisz postanowienia konferencji paryskiej w sprawie polskiej.

Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami – Wypisz do zeszytu skład polskiej delegacji. Wypisz 3 postanowienia konferencji paryskiej w sprawie polskiej.

  • Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  • Naucz się tego tematu.
  • Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).