Poznajemy nowy układ sił w Europie po I wojnie światowej

Temat: Poznajemy nowy układ sił w Europie po I wojnie światowej.

Cel lekcji: Poznasz zmiany terytorialne w Europie oraz nowy układ polityczny  po I wojnie światowej.

Kryteria sukcesu:

 1. Podaję zmiany terytorialne w Europie.
 2. Wskazuję te zmiany na mapie.
 3. Wyjaśniam rolę Ligi Narodów.

Zmiany w Europie po I wojnie światowej:

 1. likwidacja monarchii w Niemczech, Austrii, Rosji
 2. obalenie władzy carskiej w Rosji i przejęcie władzy przez bolszewików
 3. zmiany granic państw
 4. powstanie nowych państw: Polska, Czechosłowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców (od 1929 Jugosławia)
 5. odzyskanie niepodległości przez Irlandię
 6. utworzenie Ligi Narodów.

W 1925 r. podczas międzynarodowej konferencji w Locarno został podpisany układ.

Ilustracja 1. Konferencja w Locarno. Wikipedia

Ilustracja 2. Konferencja w Locarno. Wikipedia

 Na jego mocy którego Niemcy zapewniły Francję i Belgię o nienaruszalności ich granic. Natomiast odmówiły takich gwarancji Polsce i Czechosłowacji.

Zmiany terytorialne w Europie.

Ilustracja 3. Europa w 1922 r. Wikipedia

W 1920 r. powstała Liga Narodów, organizacja międzynarodowa mająca utrzymać pokój na świecie.

Ilustracja 4. Liga Narodów. Wikipedia

Ilustracja 5. Liga Narodów. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 168 – 8 minut
 3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 4. Naucz się tego tematu.
 5. Uczniowie polscy – Wypisz do zeszytu zmiany po I wojnie światowej. Napisz notatkę na temat Ligi Narodów.
 6. Uczniowie z opiniami, orzeczeniami, cudzoziemscy – Napisz krótką notatkę na temat Ligi Narodów.
 7. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).