Poznajemy okoliczności napisania Pieśni Legionów Polskich

Klasa VI – lekcja 12 dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemskich

Temat: Poznajemy okoliczności napisania Pieśni Legionów Polskich.

Cel w języku ucznia: Poznasz okoliczności napisania Pieśni Legionów Polskich – późniejszego hymnu.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam okoliczności napisania Pieśni Legionów Polskich.
 2. Wyjaśniam kim był Józef Wybicki.
 3. Znam treść hymnu narodowego.

Materiał wprowadzający.

Gdyby szukać łączących wszystkich Polaków elementów kultury, jako jeden z ważniejszych moglibyśmy wskazać polski hymn narodowy. Takie pieśni powstają w trudnych czasach: wtedy, gdy ich autorom jest źle, gdy cierpią i tęsknią. Powstają ku pokrzepieniu serc, po to, by podnieść słuchaczy na duchu, tchnąć w nich nadzieję i wiarę w lepsze jutro.

Polacy nie pogodzili się z utratą państwa. Ich serca nigdy nie przestały być polskie: waleczne i pełne oddania utraconej ojczyźnie. Wielu Polaków wyjechało wtedy do Francji, Włoch i innych krajów Europy. Tam zaczęli organizować własną armię. Jej główny obóz powstał we Włoszech, w Reggio, a na jej czele stanął generał Jan Henryk Dąbrowski.

Pewnego dnia, w 1797 r. polski obóz w Reggio odwiedził generał Józef Wybicki. Polityk i współpracownik generała Dąbrowskiego, urodzony w Będominie, gdzie obecnie znajduje się Muzeum Hymnu Narodowego. Wielbiciel muzyki. Wzruszony wiarą żołnierzy w odzyskanie kraju, stworzył dla nich pieśń nazwaną „Mazurkiem Dąbrowskiego”. Rytmiczną i prostą, idealną do marszu. Melodię wypełniały słowa otuchy, że oto jeszcze Polska nie zginęła, choć zniknęła z mapy. Melodia oparta na motywie mazurka – tańca ludowego. I że wszystko jest możliwe, bo nadzieja umiera ostatnia. Po wielu latach pieśń ta została ogłoszona polskim hymnem narodowym.

Ilustracja nr 1. Generał Józef Wybicki. Wikipedia.pl

Ilustracja nr 2. Historia hymnu narodowego.

Polecenia dla uczniów do wykonania:

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 35 minut)

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie. (2 minuty)
 2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem. (6 minut )
 3. Na podstawie przesłanego materiału i tekstu z podręcznika oraz dostępnych źródeł napisz w zeszycie odpowiedzi do pytań:
 4. Kto jest autorem Pieśni Legionów Polskich?
 5. Kiedy została napisana Pieśń Legionów Polskich?
 6. Kiedy śpiewamy hymn narodowy? (dla uczniów polskich)
 7. Jaką należy przyjąć wówczas postawę? (dla uczniów polskich)
 8. Jakie postacie historyczne są wymienione w treści hymnu polskiego? (dla uczniów polskich).
 9. Na jakiej melodii oparta jest melodia polskiego hymnu?
 10. Po ilu latach  Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnie ogłoszony hymnem państwowym ?
 11. Gdzie obecnie znajduje się Muzeum Hymnu Narodowego?– 16 minut
 12. W zeszycie napisz treść hymnu narodowego ( uczniowie cudzoziemscy piszą swój hymn narodowy )– 10 minut

Proszę nauczyć się tego  tematu.

Proszę  przesłać z tego tematu informację zwrotną – wykonane ćwiczenia do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego.