Poznajemy okoliczności napisania Pieśni Legionów Polskich

Klasa VI – lekcja 12

Temat: Poznajemy okoliczności napisania Pieśni Legionów Polskich.

Cel w języku ucznia: Poznasz okoliczności napisania Pieśni Legionów Polskich – późniejszego hymnu.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam okoliczności napisania Pieśni Legionów Polskich.
 2. Wyjaśniam kim był Józef Wybicki.
 3. Znam treść hymnu narodowego.

Materiał wprowadzający.

Gdyby szukać łączących wszystkich Polaków elementów kultury, jako jeden z ważniejszych moglibyśmy wskazać polski hymn narodowy. Jak to często z pieśniami bywa, powstają w trudnych czasach: wtedy, gdy ich autorom jest źle, gdy cierpią i tęsknią. Powstają ku pokrzepieniu serc, po to, by podnieść słuchaczy na duchu, tchnąć w nich nadzieję i wiarę w lepsze jutro.

Polacy nie pogodzili się z utratą państwa. Ich serca nigdy nie przestały być polskie: waleczne i pełne oddania utraconej ojczyźnie. Wielu Polaków wyjechało wtedy do Francji, Włoch i innych krajów Europy. Tam zaczęli organizować własną armię. Jej główny obóz powstał we Włoszech, w Reggio, a na jej czele stanął generał Jan Henryk Dąbrowski.

Pewnego dnia polski obóz w Reggio odwiedził Józef Wybicki, polityk i współpracownik generała Dąbrowskiego, wielbiciel muzyki. Wzruszony niezłomną wiarą żołnierzy w odzyskanie kraju, stworzył dla nich pieśń. Rytmiczną i prostą, idealną do marszu. Melodię wypełniały słowa otuchy, że oto jeszcze Polska nie zginęła, choć zniknęła z mapy. I że wszystko jest możliwe, bo nadzieja umiera ostatnia. Po wielu latach pieśń ta została ogłoszona polskim hymnem narodowym.

Ilustracja nr 1. Generał Józef Wybicki. Wikipedia.pl

Ilustracja nr 2. Historia hymnu narodowego.

Polecenia dla uczniów do wykonania:

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 30 minut)

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie. (2 minuty)
 2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem. (6 minut )
 3. Na podstawie przesłanego materiału i tekstu z podręcznika napisz w zeszycie odpowiedzi do pytań:
 4. Kiedy śpiewamy hymn narodowy?
 5. Jaką należy przyjąć wówczas postawę?
 6. Jakie postacie historyczne są wymienione w treści hymnu polskiego?
 7. Na jakiej melodii oparta jest melodia polskiego hymnu?
 8. Kiedy Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnie ogłoszony hymnem państwowym ? – data
 9. Gdzie obecnie znajduje się Muzeum Hymnu Narodowego?
 10. Które słowa w treści pieśni zostały zmienione – różnice między wersją dawną, a współczesną?
 11. Kto jest autorem Pieśni Legionów Polskich?
 12. Jakie jeszcze inne pieśni pełniły funkcję hymnu narodowego?
 13. Kiedy została napisana Pieśń Legionów Polskich? – 14 minut
 14. W zeszycie napisz treść hymnu narodowego – 8 minut.

Proszę nauczyć się tego  tematu.

Proszę  przesłać z tego tematu informację zwrotną – wykonane ćwiczenia do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego.