Poznajemy okoliczności ustanowienia Republiki Francuskiej

Klasa VI – lekcja nr 7

Temat lekcji: Poznajemy okoliczności ustanowienia Republiki Francuskiej.

Cel w języku ucznia: Poznasz wybrane okoliczności, które doprowadziły do ustanowienia Republiki Francuskiej.

Kryteria sukcesu:

  1. Opisuję wielki terror jakobinów – cechy dyktatury.
  2. Wyjaśniam kim byli Maksymilian Robespierre, Ludwik XVI.
  3. Wymieniam uprawnienia dyrektoriatu – 5.

Wprowadzenie do tematu.

Francuscy rewolucjoniści chcieli rozpowszechnić swoje idee w Europie, co doprowadziło do wojny z Austrią i Prusami. Lud o porażki obwiniał ówczesnego władcę Ludwika XVI, który wraz z rodziną został uwięziony, a następnie skazany na śmierć. W 1792 r. parlament zniósł monarchię we Francji i ogłosił republikę.

Ilustracja nr 1. Proklamowanie republiki. Wikipedia.

 W 1793 r. rządy we Francji przejęło stronnictwo jakobinów z Maksymilianem Robespierre na czele. Jakobini uważali, że w walce z wrogami rewolucji należy zastosować terror, dlatego okres ich rządów nazywa się Wielkim Terrorem.

Ilustracja nr 2. Maksymilian Robespierre. Wikipedia.

 Jednak umiarkowani zwolennicy rewolucji postanowili odsunąć ich od władzy i skazać na karę śmierci. Sami przejęli władzę i powołali pięcioosobowy rząd zwany dyrektoriatem i uchwalili konstytucję.

Ilustracja nr 3. Zakończenie rewolucji, przejęcie władzy przez dyrektoriat. epodreczniki.pl

Polecenia dla uczniów do wykonania🙁 Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 30  minut).

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie -2 minuty
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 8 minut
  3. Zapoznaj się z wybraną treścią tematu w podręczniku 190 – 192 -10 minut
  4. W zeszycie wypisz uprawnienia dyrektoriatu – 10 minut
  5. Utrwal wiadomości przed kartkówką z tematu dzisiejszego i poprzedniego.

Prześlij z tego i poprzedniego tematu wszystkie zadane do wykonania ćwiczenia za pośrednictwem formularza kontaktowego do jutra (wtorek ) – klasa VI e , klasa VI f z tego tematu do jutra (wtorek),  natomiast klasa VI d z tego i poprzedniego tematu do środy (29.04). 

Bardzo proszę nie przesyłać zdjęć z zeszytu, ponieważ często nie można nic odczytać.