Poznajemy okoliczności utworzenia Legionów Polskich we Włoszech

Klasa VI – lekcja 11

Temat: Poznajemy okoliczności utworzenia Legionów Polskich we Włoszech.

Cel w języku ucznia: Poznasz przyczyny utworzenia polskich legionów.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam przyczyny utworzenia Legionów Polskich we Włoszech.
  2. Wyjaśniam kim był Jan Henryk Dąbrowski.
  3. Wyjaśniam datę 1797 r.

Materiał wprowadzający.

Nie wybrzmiały jeszcze echa kościuszkowskich dział i zaborczych karabinów, gdy przebywający na emigracji działacze – Józef Wybicki i Jan Henryk Dąbrowski rozpoczęli starania o utworzenie polskich oddziałów wojskowych. Utrata niepodległości przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów była dla wielu jej mieszkańców szokiem. Również i w Europie zabory wywarły niemałe wrażenie. Oto wielomilionowe państwo o bogatej historii i tradycji, wielkich sukcesach militarnych, dawny spichlerz Europy w ciągu zaledwie 23 lat zostało podzielone między sąsiadów. Wielu Polaków ratunku i wybawienia wypatrywało w rewolucyjnej Francji, która  jednak nie rozumiała  polskiej sprawy. Prowadziła jednak wojny i potrzebowała żołnierzy. Tak narodził się pomysł stworzenia Legionów Polskich powołanych do życia w Republice Lombardzkiej, których zadaniem była obrona jej granic. Najważniejszą przyczyną utworzenia legionów było dążenie do odzyskania utraconej wolności i niepodległości. Na polskich żołnierzach szybko poznał się będący wtedy jeszcze generałem Napoleon Bonaparte.

W 1797 r. rząd francuski zgodził się na utworzenie Legionów Polskich. Ich dowódcą został generał Jan Henryk Dąbrowski.

Ilustracja nr 1. Generał Jan Henryk Dąbrowski. Wikipedia.pl

Ilustracja nr 2. Generał Józef Wybicki. Wikipedia.pl

Polecenia dla uczniów do wykonania:

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi do 35 minut).

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie. (2 minuty)
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem. (6 minut )
  3. Na podstawie przesłanego materiału i tekstu z podręcznika napisz w zeszycie przyczyny utworzenia Legionów Polskich: – 8 minut.
  4. W zeszycie wyjaśnij datę 1797 r. – 2 minuty.
  5. Napisz krótką notatkę na temat działalności gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Możesz wykorzystać treści z podręcznika (203) lub innego źródła.– 15 minut (8 zdań).

Proszę nauczyć się tego  tematu.

Proszę  przesłać z tego tematu informację zwrotną – wykonane ćwiczenia w dniu dzisiejszym za pośrednictwem formularza kontaktowego.