Poznajemy organizacje niepodległościowe na początku XX wieku

Temat: Poznajemy organizacje niepodległościowe na początku XX wieku.

Cele lekcji: Omówisz założenia programowe nowych partii politycznych. Poznasz wybrane wydarzenia początku XX wieku.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam organizacje niepodległościowe, ich przedstawicieli.
 2. Wyjaśniam społeczne i narodowe aspekty rewolucji w latach 1905–1907.
 3. Wyjaśniam znaczenie terminów: Polskie Drużyny Strzeleckie, Związek Strzelecki.
 4. Wyjaśniam znaczenie orientacji proaustriackiej i prorosyjskiej.

Na początku XX wieku w zaborze austriackim zaczęły się tworzyć organizacje niepodległościowe:

 • Związek Walki Czynnej – Kazimierz Sosnkowski

Ilustracja 1. ZWC. Wikipedia

 • Związek Strzelecki – Władysław Sikorski

Ilustracja 2. Związek Strzelecki. Wikipedia

 • Towarzystwo „Strzelec” – Józef Piłsudski.

Ilustracja 3. Towarzystwo Strzelec. Wikipedia

Rewolucja 1905 r. przyniosła ograniczone reformy – władze pozwoliły na zakładanie stowarzyszeń i rozwój polskiego szkolnictwa.

Ilustracja 4. Rewolucja 1905. Wikipedia

Wśród Polaków wykształciły się dwie orientacje polityczne:

 1. proaustriacka
 2. prorosyjska

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Pracujemy na Teams. Na każdej lekcji według planu.
 2. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 3. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 116. – 12 minut.
 4. Podsumowanie: Uczniowie polscy. Napisz wyjaśnienie do kryterium d.

Uczniowie cudzoziemscy. Wymień organizacje niepodległościowe i ich przedstawicieli.

 • Przeanalizuj infografiki.
 • Naucz się tego tematu.
 • Prześlij pracę pisemną do piątku włącznie za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).