Poznajemy osiągnięcia kultury i sztuki w Europie przełomu XIX/XX wieku

Temat: Poznajemy osiągnięcia kultury i sztuki w Europie przełomu XIX/XX wieku .

Cele lekcji: Poznasz wybrane osiągnięcia kultury i sztuki europejskiej jej przedstawicieli przełomu XIX/XX w.

Kryteria sukcesu:

 1. wymieniam wybrane przykłady kultury i sztuki europejskiej i ich przedstawicieli.

Literatura.

W drugiej połowie XIX wieku w literaturze popularność zyskały poglądy pozytywistyczne. Przedstawiano problemy ludzi bogatych i biednych. Rozwinął się:

 •  realizm
 • naturalizm

Ilustracja 1. Juliusz Verne. Wikipedia

Ilustracja 2. Emil Zola. Wikipedia

Ilustracja 3. Carles Dickens. Wikipedia

Sztuka.

Sztuka przełomu XIX/XX wieku odrzucała klasyczne zasady malarstwa i architektury. Wykształciły się wówczas nowe kierunki:

 1. impresjonizm
 2. symbolizm
 3. secesja
 4. kubizm
 5. futuryzm
 6. ekspresjonizm

Ilustracja 3. Claude Monet. Wikipedia

    Ilustracja 4. Lilie wodne

Muzyka.

            W muzyce dominował romantyzm. Kompozytorzy starali się oddać emocje.

Ilustracja 5. Claude Monet. Wikipedia    

Ilustracja 6. Niccolo Paganini. Wikipedia    

            Poprawienie sytuacji bytowej niższych warstw społecznych sprawiło, że kultura       zaczęła docierać do szerszej grupy odbiorców. Powstał wówczas kultura masowa.

            Przemiany w drugiej połowie XIX wieku dotyczyły również upowszechnienia sportu.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Pracujemy na Teams. Na każdej lekcji według planu.
 2. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 3. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 90-91. – 12 minut.
 4. Podsumowanie: Napisz w zeszycie informacje na temat: Twórcy i ich osiągnięcia  – 12 minut. Może być w formie tabeli.
DziedzinaTwórca – autor Opis osiągnięcia
 • Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 • Naucz się tego tematu.

Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu ).