Poznajemy pamiątki rodzinne

Temat: Poznajemy pamiątki rodzinne.

Cele lekcji: Poznasz historię swojej rodziny.

Kryteria sukcesu:

 1. Zbieram informacje na temat mojej rodziny.
 2.  Wyjaśniam i podaję przykłady rodzinnych pamiątek.
 3. Wyjaśniam co to jest genealogia i drzewo genealogiczne.
 4. Omawiam przygotowane drzewo genealogiczne rodziny.

Pamiątki rodzinne to przedmioty pozostałe po przodkach.

Przykłady pamiątek:

 1. zdjęcia
 2. dokumenty
 3. listy
 4. biżuteria
 5. broń
 6. meble

Genealogia to nauka zajmująca się badaniem historii rodziny.

Drzewo genealogiczne to schemat określający stopień pokrewieństwa w rodzinie.

Ilustracja ½ Drzewo genealogiczne. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Naucz się tego tematu.
 3. Przygotuj drzewo genealogiczne swojej rodziny.