Poznajemy początki Polski i osiągnięcia Mieszko I

Temat: Poznajemy początki Polski i osiągnięcia Mieszko I.

Cel lekcji: Poznasz osiągnięcia I władcy Polski.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam, jak kształtowało się państwo Mieszka I.
 2. Wyjaśniam datę 966 r. i znaczenie przyjęcia chrztu przez Mieszka.
 3. Wiem, jakie ziemie przyłączył do swojego państwa.

Kształtowanie państwa polskiego.

Plemieniem Polan rządzili książęta z dynastii Piastów. Początkowo rządzili oni w Wielkopolsce, a w X wieku podporządkowali sobie sąsiednie plemiona słowiańskie. W ten sposób powstało silne państwo, które zaczęto nazywać Polską .

Ilustracja 1. Polska Mieszka I. Wikipedia

W skład państwa Mieszka I wchodziły ziemie Polan w Wielkopolsce , a także Mazowsze i Pomorze Wschodnie. Później Mieszko przyłączył Pomorze Zachodnie, Śląsk i ziemię Wiślan w Małopolsce. Pierwszą stolicą Polski było Gniezno.

Pierwszym historycznym władcą był Mieszko I.

Ilustracja 2. Mieszko I. Wikipedia

Mieszko I poślubił czeską księżniczkę Dobrawę i za pośrednictwem jej kraju w 966 roku przyjął chrzest. Książę stał się równy innym władcom Europy. W Poznaniu ustanowiono pierwsze biskupstwo.

Ilustracja 3. Dobrawa. Wikipedia

Chrzest Polski

Ilustracja 4. Chrzest Polski. Wikipedia

Na dwór Mieszka przybyli duchowni i zakonnicy, którzy umieli czytać i pisać po łacinie. Prowadzili korespondencję z innymi dworami, spisywali dokumenty, kroniki i roczniki. Zaczęto także budować pierwsze kościoły i klasztory.

Pojęcia:

dynastia – ród panujący w państwie, w którym władza przechodzi z ojca na syna lub córkę.

Mieszko I rozpoczął panowanie pierwszej dynastii – Piastów.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 165-166. – 8 minut.
 3. Podsumowanie:

 Uczniowie polscy:

 • Jak się nazywał pierwszy historyczny władca Polski i jego żona?
 • Podaj nazwę pierwszej stolicy Polski.
 • W którym roku Polska przyjęła chrzest ?
 • Z jakiego państwa pochodziła Dobrawa?
 • Przygotuj krótką notatkę na temat pierwszego historycznego władcy Polski 16 minut.

Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami:

 • Jak się nazywał pierwszy historyczny władca Polski i jego żona?
 • Podaj nazwę pierwszej stolicy Polski.
 • W którym roku Polska przyjęła chrzest ?
 • Z jakiego państwa pochodziła Dobrawa?
 • Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 • Naucz się tego tematu.
 • Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).