Poznajemy polskie formacje wojskowe podczas I wojny światowej

Temat: Poznajemy polskie formacje wojskowe podczas I wojny światowej.

Cel lekcji: Poznasz wybrane przykłady polskich formacji wojskowych podczas I wojny światowej.

Kryteria sukcesu:

  1. Omawiam sytuację Polaków na frontach I wojny światowej.
  2.  Wyjaśniam co to jest Kompania Kadrowa, Legiony, Błękitna Armia.

Podczas I wojny światowej Polacy brali czynny udział w walkach na frontach. Już w 1914 r. z inicjatywa Józefa Piłsudskiego powstała Kompania Kadrowa, z której w przyszłości rozpoczęto formowanie Legionów Polskich.

Ilustracja 1. Kompania Kadrowa. Wikipedia

Ilustracja 2. Kompania Kadrowa. Wikipedia

Ilustracja 3. Kompania Kadrowa. Wikipedia

Ilustracja 4. Kompania Kadrowa. Wikipedia

Legiony Polskie to odziały wojskowe, które powstały w 1914 r. u boku armii austriackiej

Powstały wówczas:

  1. I Brygada Legionów Polskich – Józef Piłsudski
  2. II Brygada Legionów Polskich – Józef Haller
  3. III Brygada Legionów Polskich – Józef Szeptycki

W Legionach służyło około 20 tysięcy żołnierzy, którzy walczyli przeciwko Rosjanom, po stronie państw centralnych do kryzysu przysięgowego z 1917 r.

Ilustracja 5. Legiony Polskie. Wikipedia

Ilustracja 6. Legiony Polskie. Wikipedia

Ilustracja 7. Legiony Polskie. Wikipedia

Ilustracja 8. Legiony Polskie. Wikipedia

Polskie odziały powstawały także u boku Rosji i walczyły przeciwko Niemcom. W 1914 r. utworzono Legion Puławski.

Ilustracja 9. Legion Puławski. Wikipedia

Ilustracja 10. Legion Puławski. Wikipedia

W 1917 r. prezydent Francji wydał zgodę na utworzenie na jej terytorium polskiej armii. Pod koniec 1918 r. dowództwo objął generał Józef Haller. Odziały nazwano Błękitną Armią.

Ilustracja 11. Błękitna Armia. Wikipedia

Ilustracja 12. Błękitna Armia. Wikipedia

Podsumowanie: Uczniowie polscy. Wypisz do zeszytu wszystkie przykłady poznanych polskich formacji wojskowych.

Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: Wypisz do zeszytu 2 przykłady poznanych polskich formacji wojskowych i ich dowódców.

  1. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  2. Naucz się tego tematu.
  3. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).