Poznajemy postać Józefa Piłsudskiego i jego działania związane z odzyskaniem niepodległości

Temat: Poznajemy postać Józefa Piłsudskiego i jego działania związane z odzyskaniem niepodległości.

Cel lekcji: Poznasz najważniejsze dokonania Józefa Piłsudskiego.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam kim był Józef Piłsudski.
  2. Wymieniam wybrane jego dokonania na rzecz Polski.

Józef Piłsudski.

Józef Piłsudski to jeden z najwybitniejszych polskich działaczy niepodległościowych, żołnierz, polityk, mąż stanu. Twórca słynnych Legionów Polskich. Naczelnik państwa i pierwszy marszałek Polski.

Ilustracja 1. Józef Piłsudski. Wikipedia

Józef Piłsudski ze względu na swoje zasługi dla Ojczyzny, budził podziw i uwielbienie. Człowiek – legenda, otoczony niezwykłą sławą wynikającą z bohaterskich czynów. Dzięki jego działalności Polska stała się wolna i wolność tę utrzymała mimo poważnego zagrożenia ze strony Rosji.

Legiony Polskie.

Legiony Polskie w skład których weszły oddziały:

  1. I Brygada
  2. II Brygada
  3. III Brygada

były zalążkiem przyszłego wojska polskiego.

Ilustracja 2. Legiony Polskie. Wikipedia

Ilustracja 3. Legiony Polskie. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika  na temat Józefa Piłsudskiego– 8 minut.
  3. Podsumowanie: Zapamiętaj kim był Józef Piłsudski.
  4. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  5. Naucz się tego tematu.