Poznajemy przyczyny organizowania wypraw krzyżowych

Temat: Poznajemy przyczyny organizowania wypraw krzyżowych.

Cel lekcji: Poznasz przyczyny wypraw krzyżowych.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam przyczyny organizowania wypraw krzyżowych.
  2. Wyjaśniam co się wydarzyło w 1095 r i w 1096 r.
  3. Opowiadam o wybranych wyprawach krzyżowych.

Palestyna to terytorium ważne dla chrześcijan ze względu na życie i działalność Jezusa. Dlatego obszar ten nazwano Ziemią Świętą.

Ilustracja 1. Jerozolima. Wikipedia

 W drugiej połowie teren ten zajęty został przez Turków, którzy z wrogością odnosili się do chrześcijan. Pielgrzymów z Europy zaczęto prześladować.

Ilustracja 2. Synod w Clermont. Wikipedia

W 1095 r. papież Urban II zwołał w Clermont synod (zjazd dostojników kościelnych) w celu zorganizowania krucjat – wypraw krzyżowych o wyzwolenie Ziemi Świętej. Uczestników wypraw nazwano krzyżowcami.

Na wezwanie papieża do walki z muzułmanami tureckimi ruszyli rycerze i przedstawiciele uboższych grup społecznych.

Ilustracja 3. Czas krucjat. Wikipedia

W 1096 r. wyruszyła pierwsza wyprawa. W sumie zorganizowano 7 krucjat. Rozpoczęły się wojny trwające 200 lat.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str. 120 – 124 – 12 minut.
  3. Podsumowanie: Napisz w zeszycie odpowiedzi na 1 i 2 kryterium.
  4. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  5. Naucz się tego tematu.
  6. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).