Poznajemy przyczyny rewolucji w Rosji

Temat: Poznajemy przyczyny  rewolucji w Rosji

Cel lekcji: Poznasz najważniejsze przyczyny wydarzeń w Rosji.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam przyczyny rewolucji w Rosji.
  2. Opowiadam o wybranych wydarzeniach rewolucyjnych.
  3. Wymieniam postacie, które miały duży wpływ na przebieg tej rewolucji.
  1. Sytuacja w Rosji i przyczyny rewolucji.

W czasie I wojny sytuacja Rosji bardzo się pogorszyła, ponieważ odnosiła liczne klęski. Przyczyniło się to do kryzysu gospodarczego i politycznego.

Ilustracja 1. Car Mikołaj II. Wikipedia

Częściej krytykowano rządy cara Mikołaja II. Dochodziło do strajków i protestów. Przeciwko carowi wystąpiła również Duma, czyli rosyjski parlament.

Ilustracja 2. Rewolucja lutowa w Rosji. Wikipedia

Car Mikołaj II został zmuszony do abdykacji, a władzę przejął Rząd Tymczasowy, który ogłosił obalenie caratu 15 marca 1917 r. Wydarzenie to nazwano rewolucją lutową (według kalendarza juliańskiego był luty). Po obaleniu w Rosji caratu powstały dwa ośrodki władzy:

  1. Rząd Tymczasowy – Aleksander Kiereński
  2. Tymczasowy Komitet Wykonawczy – (bolszewicy, mienszewicy, eserowcy) – Włodzimierz Lenin, który w kwietniu 1917 r. ogłosił tzw. tezy kwietniowe.

Ilustracja 3. Włodzimierz Lenin i bolszewicy. Wikipedia

Ilustracja 4. Włodzimierz Lenin i bolszewicy. Wikipedia

7 listopada 1917 r. rozpoczęła się rewolucja październikowa (kalendarz juliański – 24/25 października ). Sygnałem do walki był wystrzał z okrętu Aurora. Wkrótce bolszewicy przejęli władzę w kraju.

Ilustracja 5. Rewolucja październikowa w Rosji. Wikipedia

Ilustracja 6. Rewolucja październikowa w Rosji. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 150. – 8 minut
  3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  4. Naucz się tego tematu.