Poznajemy przyczyny wybuchu I wojny światowej

Temat: Poznajemy przyczyny wybuchu I wojny światowej.

Cel lekcji: Poznasz najważniejsze przyczyny, które doprowadziły do wybuchu wojny.

Kryteria sukcesu:

 1. Podaję przykłady konfliktów międzynarodowych przed wybuchem wojny.
 2. Wymieniam państwa, które uzyskały rangę mocarstwa.
 3. Wymieniam najważniejsze przyczyny wybuchu wojny i wyjaśniam ich znaczenie.
 4. Wiem co to jest Trójprzymierze i Trójporozumienie.

Ilustracja 1. Europa przed wybuchem I wojny światowej. Wikipedia

Konflikty międzynarodowe.

Na przełomie XIX i XX wieku narastał konflikt między europejskimi mocarstwami, którego efektem był wybuch I wojny światowej (1914). Terytorium, gdzie występowało najwięcej konfliktów międzynarodowych był Półwysep Bałkański nazywany „kotłem bałkańskim”.

Mocarstwo  to państwo, które ze względu na swój potencjał militarny oraz ekonomiczny pełni ważną rolę na świecie i potęgą, a zarazem siłami wpływów przewyższa inne państwa.

Państwa, które na początku XX wieku posiadały tytuł mocarstwa to:

 1. Francja
 2. Wielka Brytania
 3. Rosja
 4. Niemcy
 5. Włochy
 6. Austro – Węgry.

Przyczyny
a)  naruszenie systemu Świętego Przymierza przez zjednoczenie Włoch i Niemiec oraz utratę przez Francję Alzacji i Lotaryngii na rzecz Niemiec (chęć odwetu)
b) dążenie Niemiec do powiększenia rynków w związku z szybkim rozwojem przemysłu
c) dążenie narodów do posiadania własnych niepodległych państw
d) konflikty etniczne na Bałkanach

e)wyścig zbrojeń

f) rywalizacja Austro – Węgier i Rosji.

g) konflikty kolonialne Francji, Niemiec.

Bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny  był zamach w Sarajewie (28 VI 1914 serbski nacjonalista Gawriło Princip zastrzelił na terenie podległej Austro-Węgrom Bośni austriackiego następcę tronu Franciszka Ferdynanda). Wywołało to błyskawiczny rozwój konfliktu i wciągnięcie do wojny większości państw świata, łącznie z ich koloniami (“zasada domina”).

Sojusze militarne.

Na początku XX wieku ukształtowały się dwa wrogie sojusze militarne:


a)  Trójprzymierze (Państwa Centralne): Niemcy, Austro-Węgry, Włochy (już w trakcie wojny Włochy przystąpiły do Ententy).

b) Trójporozumienie (Ententa): Wielka Brytania, Francja, Rosja

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 136. – 8 minut.
 3. Podsumowanie: Uczniowie polscy. Wypisz do zeszytu wszystkie przyczyny wybuchu I wojny światowej. Wyjaśnij datę 28.06.1914 r. Wypisz skład państw centralnych i ententy.

Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: Wymień 4 przyczyny wybuchu I wojny światowej. Napisz jakie państwa wchodziły w skład Trójprzymierza i Trójporozumienia.

 • Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 • Naucz się tego tematu.
 • Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).