Poznajemy przyczyny wybuchu rewolucji we Francji

Stany Generalne

Klasa VI – lekcja nr 5

Temat lekcji: Poznajemy przyczyny wybuchu rewolucji we Francji.

Cel w języku ucznia: Poznasz wybrane przyczyny wybuchu rewolucji.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam przyczyny wybuchu rewolucji – 3 przykłady.
  2. Wymieniam grupy społeczne – stany i ich prawa.

Wprowadzenie do tematu.

W XVIII wieku rządy we Francji w dalszym ciągu sprawowała dynastia Burbonów. Duże nakłady pieniężne wymagały podejmowane przedsięwzięcia. W celu zaradzenia problemom król Ludwik XVI postanowił nałożyć nowe podatki. W 1789 r. władca zwołał pierwsze posiedzenie Stanów Generalnych (zgromadzenie złożone z przedstawicieli społeczeństwa francuskiego.

Stany Generalne

Ilustracja nr 1.

Ilustracja nr 2.

Polecenia dla uczniów do wykonania. Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 35  minut)

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie -3 minuty
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 5 minut
  3. Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku 184 – 185  -5 minut
  4. Pomyśl do jakich wydarzeń nawiązują ilustracje nr 1i 2 – 2 minuty.
  5. W zeszycie wypisz przyczyny rewolucji i grupy społeczne z ich prawami – 15 minut
  6. Pomyśl, której grupie stanu trzeciego najbardziej zależało na przeprowadzeniu reform ? Informację zapisz w zeszycie – 5 minut.

Nie przesyłaj informacji zwrotnej z tego tematu.