Poznajemy przykłady bohaterskich działań na przykładzie harcerzy Szarych Szeregów – cz.2

Klasa IV – lekcja 7 dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemskich

Temat: Poznajemy przykłady bohaterskich działań na przykładzie harcerzy Szarych Szeregów – cz.2.

Cel w języku ucznia: Poznasz przykłady bohaterskich czynów harcerzy Szarych Szeregów.

Kryteria sukcesu:

  1. Opowiadam o bohaterskich działaniach Zośki, Alka, Rudego r.
  2. Wyjaśniam określenie – Szare Szeregi i AK.

Materiał wprowadzający:

Tadeusz Zawadzki ps. „Zośka”, Aleksy Dawidowski ps. „Alek”, Jan Bytnar ps. „Rudy” byli harcerzami Szarych Szeregów, działającymi podczas II wojny światowej.

AK – Armia Krajowa – najliczniejsza podziemna armia polska, której członkowie prowadzili walkę zbrojną. Z AK współpracowała organizacja harcerska – Szare Szeregi.

Ilustracja nr 1. Rudy, Alek, Zośka. Domena publiczna

Ilustracja nr 2. Pomnik upamiętniający Akcję pod Arsenałem. Domena publiczna

Polecenia dla uczniów do wykonania:

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 30  minut)

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie. (2 minuty)
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem. (5 minut )
  3. Na podstawie przesłanego materiału, tekstu z podręcznika i innych dostępnych źródeł napisz w zeszycie informację: Na czym polegała Akcja pod Arsenałem? –

 ( 20 minut ).

  • Proszę nauczyć się tego i poprzednich tematów.

Proszę  przesłać informację zwrotną z tego tematu (napisana praca) do jutra, za pośrednictwem formularza kontaktowego.