Poznajemy przykłady dokonań Jana Zamojskiego

Temat: Poznajemy przykłady dokonań Jana Zamojskiego.

Cel lekcji: Poznasz wybrane osiągnięcia kanclerza i hetmana.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam znaczenie: kanclerz i hetman.
  2. Wymieniam zasługi Jana Zamojskiego.
  3. Podaję przykłady stylu architektonicznego miasta.

Jan Zamojski na kartach historii zapisał się jako kanclerz i hetman za panowania Stefana Batorego. Był również założycielem Zamościa i Akademii Zamojskiej.

Ilustracja 1. Jan Zamojski. Wikipedia

Kanclerz – to najwyższy urzędnik w dawne Polsce (dzisiejsza funkcja premiera i ministra spraw zagranicznych).

Hetman – dowódca wojskowy.

Ilustracja 2. Zamość. Wikipedia

W 1580 r. Jan Zamojski założył miasto Zamość, które stało się bogatym ośrodkiem rzemiosła i handlu oraz ważną twierdzą. Jest to przykład stylu renesansowego.

Akademia Zamojska została założona w 1594 r. Stała się trzecią po Krakowie i Wilnie wyższą uczelnią w Polsce.

Ilustracja 3. Akademia Zamojska. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – 8 minut.
  3. Podsumowanie: Wypisz wszystkie zasługi Jana Zamojskiego.
  4. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  5. Naucz się tego tematu.

Prześlij pracę pisemną do piątku za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).