Poznajemy przykłady działań Papieża Pielgrzyma

Klasa IV – lekcja 10 dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemców

Temat: Poznajemy przykłady działań Papieża Pielgrzyma.

Cel w języku ucznia: Poznasz przykłady działań Jana Pawła II.

Kryteria sukcesu:

  1. Opowiadam o działaniach Jana Pawła II jako Papieża Pielgrzyma.

Materiał wprowadzający.

Ilustracja nr 1. Karol Wojtyła wybrany na papieża. Domena publiczna.pl

16 października 1978 r. podczas konklawe wybrano kolejnego papieża. Został nim Polak Karol Wojtyła, który przyjął imię Jan Paweł II. Wybór ten stanowił ogromną sensację, ponieważ od kilkuset lat papieżem wybierany był Włoch. Podczas pierwszego swojego przemówienia nazwał siebie papieżem z dalekiego kraju.

Ilustracja nr 2. Papież Jan Paweł II podczas 1 pielgrzymki do Polski. Domena publiczna.pl

Jego pontyfikat trwał 27 lat. Wówczas Jan Paweł II odbył ponad 100 pielgrzymek. Odwiedził ponad 120 krajów na 6 kontynentach. Do większości z nich przybył jako pierwszy papież w dziejach ludzkości. Dlatego nazwano Go Papieżem Pielgrzymem.

Ilustracja nr 3. Papież Jan Paweł II jako Pielgrzym. Domena publiczna.pl

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi do 30  minut)

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie (2 minuty).
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem (4 minuty ).
  3. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku – str.120 i 124 (12 minut).
  4. Napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie -Dlaczego Jana Pawła II nazwano Papieżem Pielgrzymem?- ( 12 minut )

Proszę nauczyć się tego i poprzednich tematów.

Nie przesyłaj informacji zwrotnej z tego tematu.