Poznajemy przykłady dzieł sztuki średniowiecza

Temat: Poznajemy przykłady dzieł sztuki średniowiecza.

Cel lekcji: Poznasz rolę   sztuki w średniowieczu.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam jaką rolę pełniła  sztuka w średniowieczu.
 2. Podaję przykłady sztuki średniowiecza.

Sztuka w średniowieczu związana była z chrześcijaństwem, ponieważ ej głównym celem było głoszenie i wyjaśnianie zasad wiary w oparciu o Biblię. Dlatego ówcześni artyści tworzyli dzieła, których tematem były wydarzenia biblijne, żywoty świętych.

Sztuka średniowieczna miała zachwycać swoim pięknem, ale również uczyć. Taki przekaz treści religijnych (tzw. Biblia dla ubogich )miał duże znaczenie, ponieważ wielu wiernych było analfabetami.

Wiele średniowiecznych dzieł sztuki jest anonimowych. Artyści wierzyli, że tworzą na chwałę Boga, a nie dla osobistej sławy.

Zabytki sztuki średniowiecznej:

 1. budowle

Ilustracja 1. Kolegiata w Kruszwicy. Wikipedia

Ilustracja 2. Klasztor w Tyńcu. Wikipedia

Ilustracja 3. Kościół w Sulejowie. Wikipedia

 • relikwiarze

Ilustracja 4. Relikwiarz św. Stanisława. Wikipedia

Ilustracja 5. Relikwiarz św. Korduli. Wikipedia

Ilustracja 6. Relikwiarz św. Wojciecha. Wikipedia

 • ołtarze

Ilustracja 6. Ołtarz średniowieczny. Wikipedia

Ilustracja 7. Ołtarz w Kościele Mariackim. Wikipedia

 • rzeźby

Ilustracja 8. Madonna z Krużlowej. Wikipedia

Ilustracja 9. Pieta z Lubiąża. Wikipedia

 • miniatury

Ilustracja 10. Miniatura w księdze średniowiecznej. Muzeum Narodowe

Ilustracja 11. Miniatura w księdze średniowiecznej. Muzeum Narodowe

 • wyroby złotników

Ilustracja 12. Wyroby złotnicze. Muzeum Narodowe

Ilustracja 13. Wyroby złotnicze. Muzeum Narodowe

 • malarstwo

Ilustracja 14. Malarstwo średniowieczne. Muzeum Narodowe

Ilustracja 15. Malarstwo średniowieczne. Muzeum Narodowe

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 153. – 8 minut.
 3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 4. Naucz się tego tematu.