Poznajemy rodzaje ustrojów politycznych

Temat: Poznajemy rodzaje ustrojów politycznych.

Cel lekcji: Poznasz przykłady ustrojów politycznych.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam co to jest ustrój polityczny.
  2. Wymieniam przykłady ustrojów politycznych.
  3. Podaję przykłady różnic takich aspektów jak (władza, prawa obywateli, wolność słowa i media, ideologia państwowa) w wybranych ustrojach politycznych.

Sposób sprawowania władzy, strukturę najważniejszych organów państwa oraz prawa i obowiązki obywateli określamy jako ustrój polityczny.

Rodzaje ustroju politycznego:

  • demokracja
  • autorytaryzm
  • totalitaryzm

Ilustracja 1. Ustroje polityczne. Wikipedia

Ilustracja 2. Ustroje polityczne. Wikipedia

Państwo demokratyczne może być:

  • monarchią – władca sprawuje władzę dożywotnio
  • republiką – najwyższe organy władzy wybierane są na określony czas.

Zadanie 1.

Przygotuj mapę myśli w odniesieniu do dwóch ustrojów politycznych: demokracja,totalitaryzm.

Zadanie 2.

Podaj 2 przykłady państw, które są monarchią i 2 przykłady państw, które są republiką.