Poznajemy skutki amerykańskiej wojny o niepodległość

Temat: Poznajemy skutki amerykańskiej wojny o niepodległość.

Cel lekcji: Poznasz skutki amerykańskiej wojny o niepodległość.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam 4 skutki amerykańskiej wojny o niepodległość.
 2. Przedstawiam wkład Polaków w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
 3.  Wyjaśniam kim był Jerzy Waszyngton, Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski.
 4. Wyjaśniam zasadę trójpodziału władzy – uchwalenie konstytucji.
 5. Wyjaśniam datę: 1787.

Skutki wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych:

 1. Uznanie przez Brytyjczyków niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki
 2. Utrata przez Wielką Brytanię kolonii w Ameryce Północnej
 3. Powstanie nowego państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
 4. Uchwalenie pierwszej na świecie konstytucji.

Wkład Polaków w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

W wojnie o niepodległość po stronie Amerykanów walczyli również Polacy:

 • Tadeusz Kościuszko
 • Kazimierz Pułaski

Obaj zostali uznani za bohaterów wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

W 1787 r. w Stanach Zjednoczonych uchwalono pierwszą na świecie konstytucję, na mocy której państwo stało się republiką, gwarantując obywatelom wiele praw.

 Wprowadzała ona trójpodział władzy:

 1. władza ustawodawcza – Kongres (Senat i Izba Reprezentantów)
 2. władza wykonawcza – prezydent
 3. władza sądownicza – sądy niezależne.

Pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych został Jerzy Waszyngton.

Polecenia dla uczniów do wykonania.

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. W zeszycie wypisz 4 skutki wojny o niepodległość.
 3. Wyjaśnij pisemnie kim byli: Jerzy Waszyngton, Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski.
 4. Wyjaśnij pisemnie co się wydarzyło w 1787 r?
 5. Napisz na czym polegał trójpodział władzy?