Poznajemy skutki rewolucji w Rosji

Temat: Poznajemy skutki  rewolucji w Rosji.

Cel lekcji: Poznasz najważniejsze skutki wydarzeń w Rosji.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam skutki rewolucji w Rosji.
  2. Opowiadam o wybranych wydarzeniach rewolucyjnych.
  3. Wymieniam postacie, które miały duży wpływ na przebieg tej rewolucji.

Pierwsza wojna światowa, przewrót bolszewicki, wojna domowa pochłonęły w Rosji miliony ofiar. Bolszewicy zamierzali rozprzestrzenić rewolucję komunistyczną na inne państwa.

Ilustracja 1. Car Mikołaj II z rodziną. Wikipedia

Car Mikołaj II i jego najbliższa rodzina po abdykacji początkowo przetrzymywany był w Carskim Siole, następnie przetransportowano ich do Tobolska na Syberii, a później do Jekaterynburga, gdzie w lipcu 1918 r. z rozkazu władz sowieckich zostali zamordowani.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 150. – 8 minut
  3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  4. Wypisz w zeszycie skutki rewolucji w Rosji (podręcznik str. 150).
  5. Naucz się tego tematu.
  6. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).