Poznajemy społeczeństwo stanowe w średniowieczu

Temat: Poznajemy społeczeństwo stanowe w średniowieczu.

Cel lekcji: Poznasz poszczególne stany.

Kryteria sukcesu:

 1. Znam podział społeczeństwa na stany.
 2. Wyjaśniam pojęcia: stan, przywilej, suzeren, duchowieństwo, chłopi, szlachta, mieszczaństwo.

stan – zbiorowość społeczna w europejskim społeczeństwie feudalnym, wyróżniająca się charakterystyczną pozycją ekonomiczną, społeczną i prawną swoich członków (wyraźnie wyodrębnionymi prawami i obowiązkami).

suzeren – w ustroju lennym senior stojący na szczycie drabiny feudalnej – senior, który nie miał nad sobą innego seniora, czyli nie był niczyim wasalem.

W średniowieczu społeczeństwo podzielone było na stany:

 • duchowieństwo

Ilustracja 1. Duchowieństwo. Wikipedia

 • rycerstwo

Ilustracja 2. Rycerstwo. Wikipedia

 • mieszczaństwo

Ilustracja 3. Mieszczaństwo. Wikipedia

 • chłopstwo

Ilustracja 4. Chłopstwo. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 132. – 8 minut.
 3. Podsumowanie: Napisz w zeszycie odpowiedzi na wyżej wymienione kryteria.
 4. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 5. Naucz się tego tematu.
 6. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).