Poznajemy społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów

Temat: Poznajemy społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów.

Cel lekcji: Poznasz grupy społeczne w czasach pierwszych Piastów.

Kryteria sukcesu:

 1. Podaję ogólne informacje na temat pierwszej państwowości.
 2. Wymieniam grupy ludności, które zamieszkiwały państwo pierwszych Piastów.
 3. Wymieniam główne zajęcia mieszkańców Polski pierwszych Piastów.

Informacje ogólne na temat pierwszej państwowości.

Obszar Polski za panowania pierwszych Piastów był w większej części porośnięty puszczami. Zamieszkiwany był przez około miliona ludzi. Grody i osady zakładano w dolinach rzek, na wzgórzach.

Ilustracja 1. Gród i podgrodzie. Wikipedia

Ilustracja 2. Gród i podgrodzie. Wikipedia

Ilustracja 3. Gród i podgrodzie. Wikipedia

Gród to osada obronna, do której przynależało również podgrodzie zamieszkiwane przez ludność służebną. Za panowania pierwszych Piastów funkcje książęcych siedzib pełniły: Poznań, Ostrów Lednicki i Gniezno.

Społeczeństwo państwa Piastów składało się z kilku grup ludności:

Ilustracja 4. Społeczeństwo. Wikipedia

 1. władca – wódz, sędzia i właściciel całej ziemi

Ilustracja 5. Władca. Wikipedia

 • kupcy, którzy zajmowali się handlem i rzemieślnicy wytwarzający potrzebne towary

Ilustracja 6. Kupcy i rzemieślnicy. Wikipedia

 • wojowie, którzy strzegli bezpieczeństwa i stanowili siłę zbrojną

Ilustracja 7. Wojowie. Wikipedia

 • chłopi, którzy zajmowali się uprawą ziemi

Ilustracja 8. chłopi. Wikipedia

Poddani byli zobowiązani do posłuszeństwa i przestrzegania prawa książęcego:

 1. płacenie danin
 2. świadczenie posługi – wykonywanie usług na rzecz dworu
 3. goszczenie władcy i jego orszaku
 4. stawianie się do pracy przy naprawie umocnień grodu lub pełnienia służby wartowniczej.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 179-180. – 8 minut.

Podsumowanie: Uczniowie polscy: Odpowiedz pisemnie na pytania: Gdzie powstawały grody, jakie występowały grupy ludności z wyjaśnieniem, jakie były obowiązki poddanych.

Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: : Odpowiedz pisemnie na pytania: Co to jest gród? Wymień grupy ludności za pierwszych Piastów. Wymień obowiązki poddanych,

 1. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 2. Naucz się tego tematu.
 3. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).