Poznajemy średniowieczną wieś

Temat: Poznajemy średniowieczną wieś.

Cel lekcji: Poznasz warunki życia mieszkańców wsi.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam w jaki sposób zakładano wsie.
 2. Znam organy samorządu wiejskiego.
 3. Opowiadam o wyglądzie średniowiecznej wsi.
 4. Wiem jakie były główne zajęcia mieszkańców wsi.

W średniowieczu zakładanie wsi nazywano lokacją. Przez pierwsze lata po założeniu wsi osadnicy byli zwolnieni z obowiązku składania danin. Okres ten nazywamy wolnizną.

Organy samorządu wiejskiego:

 • na czele wsi stał sołtys, którym zostawał zasadźca wsi
 • ława wiejska – sąd

Ilustracja 1. Średniowieczna wieś. Wikipedia

Chłopi byli najliczniejszym stanem, który posiadał najmniej praw.

Ilustracja 2. Średniowieczna wieś. Wikipedia

Ilustracja 3. Średniowieczna wieś. Wikipedia

Dzięki ich pracy mieszkańcy wsi, zamków i miast mieli jedzenie. Praca na wsi była ciężka, wymagała wielu umiejętności oraz narzędzi.

Ilustracja 4. Średniowieczna wieś – zajęcia mieszkańców. Wikipedia

Ilustracja 5. Średniowieczna wieś – zajęcia mieszkańców. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 136. – 8 minut.
 3. Podsumowanie: Uczniowie polscy. Wypisz zajęcia mieszkańców wsi, narzędzia, jakimi się posługiwali i jakie hodowali zwierzęta.

Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami:

 • Połącz w pary zwierzęta z produktami, które pozyskiwano dzięki nim:
gęśwełna i mleko
kurapierze i mięso
krowamięso i skóra
świniajajka i mięso
owcamleko i mięso
 • Podaj przykłady 3 narzędzi, którymi posługiwali się chłopi.
 • Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 • Naucz się tego tematu.
 • Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).