Poznajemy średniowieczne miasto

Temat: Poznajemy średniowieczne miasto.

Cel lekcji: Poznasz warunki życia mieszkańców miasta.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam w jaki sposób zakładano miasta
 2. Znam organy samorządu miejskiego.
 3. Wiem jakie były główne zajęcia mieszkańców miast.
 4. Opowiadam o wyglądzie średniowiecznego miasta.

W średniowieczu były dwa sposoby zakładania miast:

 • lokacja – zakładanie od podstaw
 • przekształcenie z grodów.

Zakładaniem miast zajmował się zasadźca, który zazwyczaj zostawał wójtem. Był on przedstawicielem właściciela ziemi, na której powstawało miasto.

Samorząd miejski:

 • rada miejska – uchwalała obowiązujące w mieście prawa i wybierała burmistrza
 • burmistrz – najważniejszy urzędnik miejski
 • ława miejska – sąd.

Ilustracja 1. Samorząd miejski. Wikipedia

We władzach miasta zasiadali tylko najbogatsi mieszkańcy.

Głównymi zajęciami mieszkańców miast były rzemiosło i handel. Powstawały wówczas cechy – organizacje zrzeszające rzemieślników i ich rodziny, dbające o ich prawa.

Ilustracja 2. Zajęcia mieszkańców. Wikipedia

Ilustracja 3. Zajęcia mieszkańców. Wikipedia

Miasto średniowieczne.

Ilustracja 4. Miasto średniowieczne. Wikipedia

Ilustracja 5. Miasto średniowieczne. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 142. – 8 minut.
 3. Podsumowanie: uczniowie polscy – wypisz w zeszycie wszystkie elementy średniowiecznego miasta, wymień skład organu samorządu miejskiego i zajęcia mieszkańców; uczniowie z orzeczeniami i opiniami – wypisz elementy średniowiecznego miasta i zajęcia ludności; uczniowie cudzoziemscy – wypisz elementy średniowiecznego miasta.
 4. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 5. Naucz się tego tematu.