Poznajemy strukturę polskiego systemu edukacyjnego

Temat: Poznajemy strukturę polskiego systemu edukacyjnego.

Cele lekcji: Poznasz główne zadania szkoły i wybrane formy życia szkolnego.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam i wyjaśniam funkcje szkoły.
 2.  Wymieniam poszczególne typy szkół tworzących strukturę szkolną w Polsce i podaję podstawowe warianty kontynuowania edukacji.
 3. Wymieniam podstawowe prawa i obowiązki uczniów.

Edukacja ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży, stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.

Edukacja to jeden z najważniejszych obszarów działalności władz zarówno w skali państwowej, jak i europejskiej. Możliwość uczenia się i doskonalenia własnych umiejętności to dziś najlepszy sposób na odniesienie sukcesu zawodowego.

Funkcje szkoły:

 1. kształcąca
 2. wychowawcza
 3. opiekuńcza
 4. kulturowa.

Współczesna struktura szkolnictwa:

 1. szkoła podstawowa – 8 lat
 2. szkoła średnia – liceum – 4 lata, technikum – 5 lat, branżowa I/ II stopnia – 3/2 lata, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 3 lata
 3. szkoła policealna
 4. szkoła wyższa

Uczeń w czasie swojej edukacji osiąga kolejne poziomy wykształcenia, co potwierdzone jest dokumentem państwowym – świadectwa, dyplomy.

Zadanie 1. Wypisz po 6 praw i obowiązków ucznia.

Prawa uczniaObowiązki ucznia