Poznajemy symbole Unii Europejskiej

Temat: Poznajemy symbole Unii Europejskiej.

Cele lekcji: Poznasz symbole Unii Europejskiej.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam symbole Unii Europejskiej.
  2. Identyfikuję postać: Roberta Schumana.
  3. Unia Europejska to gospodarczo-polityczny związek dwudziestu siedmiu demokratycznych krajów europejskich, będącym efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Jest zarazem największą i najprężniejszą organizacją tego typu na świecie. Posiada symbole, które przyjęte zostały podczas szczytu UE w Brukseli w 18 czerwca 2004 roku i zapisane w Traktacie Konstytucyjnym dla Unii Europejskiej

Symbolami Unii Europejskiej są flaga, hymn, waluta.

Flaga.

Ilustracja 1. Flaga Unii Europejskiej. Wikipedia

Na fladze znajduje się dwanaście złotych (żółtych) gwiazd pięcioramiennych ułożonych w okręgu na niebieskim tle.

Hymn.

Ilustracja 2. Hymn Unii Europejskiej. Wikipedia

Hymn to fragment IX symfonii Ludwiga van Beethovena, zatytułowany Oda do radości.

Waluta.

Ilustracja 3. Waluta Unii Europejskiej. Wikipedia

Euro jest prawnym środkiem płatniczym w 19 państwach tworzących w Unii Europejskiej w strefie euro.

Motto Unii Europejskiej brzmi: Zjednoczeni w różnorodności.

Ilustracja 4. Robert Schuman. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i wybrane fragmenty z podręcznika – str. 144-145– 8 minut.
  3. Uczniowie polscy. Napisz w zeszycie informację: Jak rozumiesz motto Unii Europejskiej?  – 15 minut.

Uczniowie cudzoziemscy. Wypisz w zeszycie wszystkie symbole Unii Europejskiej z krótkimi wyjaśnieniami.

  • Naucz się tego tematu.
  • Prześlij odpowiedzi do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).