Poznajemy system feudalny w średniowieczu

Temat: Poznajemy system feudalny w średniowieczu.

Cel lekcji: Poznasz strukturę systemu feudalnego.

Kryteria sukcesu:

  1. Znam  podział społeczeństwa na seniorów i wasali.
  2. Znam społeczną drabinę feudalną.
  3. Wyjaśniam pojęcia: społeczeństwo feudalne, senior, wasal, lenno, hołd lenny, suzeren.

W średniowieczu występowała tzw. drabina feudalna. Wykształcił się system zależności między seniorami i wasalami.

Społeczeństwo, w którym występował podział na seniorów i wasali nazywamy społeczeństwem feudalnym.

Władca – suzeren – jako jedyny nie był niczyim wasalem.

Senior – osoba obdarowująca dobrami ziemskimi np. król, książę.

Wasal – osoba obdarowana ziemią, którą nazywano lennem. Uroczystość tę nazywano hołdem lennym. Zobowiązany był do wierności swojemu seniorowi.

Ilustracja 1. drabina feudalna. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 132. – 8 minut.
  3. Podsumowanie: Napisz w zeszycie odpowiedzi na wyżej wymienione kryteria.
  4. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  5. Naucz się tego tematu.
  6. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).