Poznajemy ustrój starożytnego Rzymu

Temat: Poznajemy ustrój starożytnego Rzymu.

Cele lekcji: Poznasz ustrój starożytnego Rzymu.

Kryteria sukcesu:

 1. Lokalizuję na mapie położenie starożytnego Rzymu.
 2. Opowiadam o legendarnych początkach Rzymu.
 3. Wyjaśniam datę: 753 r. p.n.e.
 4. Określam etapy starożytnego Rzymu.
 5. Wymieniam skład społeczeństwa starożytnego Rzymu.

Rzym znajduje się w środkowo‑zachodniej Italii, na Półwyspie Apenińskim.

Ilustracja 1. Starożytny Rzym. Wikipedia

Zgodnie z tradycją w 753 r. p.n.e. na terenach tego ludu powstało miasto Rzym. Założono je na Palatynie, jednym ze wzgórz nad rzeką Tyber. Początkowo było niewielką osadą, ale wkrótce znacznie się rozrosło. Legenda wiązała powstanie Rzymu z bliźniakami Romulusem i Remusem, których wykarmiła wilczyca.

Ilustracja 2. Wilczyca kapitolińska. Wikipedia.

Etapy starożytnego Rzymu:

Do VI w. p.n.e. w Rzymie panowali królowie pochodzenia etruskiego. Zostali oni obaleni w końcu VI w. p.n.e. Rzym stał się republiką. Władzę obalonych królów rozdzielono pomiędzy urzędników. Prowadzenie polityki i dowodzenie wojskiem powierzono dwóm konsulom. Rządy republikańskie trwały około 500 lat.

Ilustracja 3. Oktawian August. Wikipedia

W 27 r. pierwszym cesarzem Rzymu został Oktawian August i od tego czasu Imperium Rzymskie zaczęto nazywać cesarstwem.

Grupy społeczeństwa starożytnego Rzymu:

 1. patrycjusze
 2. plebejusze
 3. trybuni ludowi

Ilustracja 4. Patrycjusze. Wikipedia

Ilustracja 5. Trybuni ludowi. Wikipedia

Ilustracja 6. Plebejusze. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 76-78. – 12 minut.
 3. Podsumowanie: Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:
 4. Na jakim półwyspie położony jest Rzym i nad jaką rzeką?
 5. Jak się nazywali legendarni bracia uznani za założycieli Rzymu?
 6. Wyjaśnij co się wydarzyło w 753 r. p.n.e?
 7. Wymień etapy starożytnego Rzymu.
 8. Wymień grupy społeczeństwa starożytnego Rzymu? – 16 minut.
 9. Przeanalizuj mapę i infografiki – 4 minuty.
 10. Naucz się tego tematu.

Nie przesyłaj informacji zwrotnej z tego tematu.