Poznajemy ustrój starożytnego Rzymu

Temat: Poznajemy ustrój starożytnego Rzymu.

Cele lekcji: Poznasz ustrój starożytnego Rzymu.

Kryteria sukcesu:

 1. Lokalizuję na mapie położenie starożytnego Rzymu.
 2. Opowiadam o legendarnych początkach Rzymu.
 3. Wyjaśniam datę: 753 r. p.n.e.
 4. Określam etapy starożytnego Rzymu.
 5. Wymieniam skład społeczeństwa starożytnego Rzymu.

Rzym znajduje się w środkowo‑zachodniej Italii, na Półwyspie Apenińskim.

Ilustracja 1. Starożytny Rzym. Wikipedia

Zgodnie z tradycją w 753 r. p.n.e. na terenach tego ludu powstało miasto Rzym. Założono je na Palatynie, jednym ze wzgórz nad rzeką Tyber. Początkowo było niewielką osadą, ale wkrótce znacznie się rozrosło, wchłaniając następne obszary, wyznaczane przez kolejne wzgórza. Warunki naturalne sprzyjały temu rozwojowi. Legenda wiązała powstanie Rzymu z bliźniakami Romulusem i Remusem, których wykarmiła wilczyca.

Ilustracja 2. Wilczyca kapitolińska. Wikipedia.

Według rzymskiej tradycji do VI w. p.n.e. w Rzymie panowali królowie pochodzenia etruskiego. Zostali oni obaleni w końcu VI w. p.n.e. Rzym stał się republiką. Kompetencje obalonych królów zostały rozdzielone pomiędzy urzędników. Prowadzenie polityki i dowodzenie wojskiem powierzono dwóm konsulom. Rządy republikańskie trwały około 500 lat. W I w.p.n.e miały miejsce wojny domowe.

W 27 r. pierwszym cesarzem Rzymu został Oktawian August i od tego czasu Imperium Rzymskie zaczęto nazywać cesarstwem.

Społeczeństwo starożytnego Rzymu:

 1. patrycjusze
 2. plebejusze
 3. trybuni ludowi

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str. 76-78. – 8 minut.
 3. Podsumowanie: Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:
 4. Określ położenie starożytnego Rzymu.
 5. Jak się nazywali legendarni bracia uznani za założycieli Rzymu?
 6. Wyjaśnij co się wydarzyło w 753 r. p.n.e. ?
 7. Wypisz etapy starożytnego Rzymu.
 8. Na jakie grupy dzieliło się społeczeństwo starożytnego Rzymu? Opisz je – 12 minut.
 9. Przeanalizuj mapę i infografiki – 4 minuty.
 10. Naucz się tego tematu.

Nie przesyłaj informacji zwrotnej z tego tematu.