Poznajemy warunki życia w starożytnym Izraelu

Temat: Poznajemy warunki życia w starożytnym Izraelu.

Cele lekcji: Poznasz warunki życia w Izraelu.

Kryteria sukcesu:

a) Wymieniam wybrane elementy z dziejów Izraelitów.

b)  Wyjaśniam: monoteizm, judaizm, Dekalog, Tora.

c) Znam postaci: Abraham, Mojżesz, Dawid, Salomon

Wprowadzenie.

Starożytny Izrael powstał na zachód od Palestyny zwanej Ziemią Kanaan, pod wodzą Abrahama, a następnie skierowali się do Egiptu, skąd wyprowadził ich Mojżesz.

Największą świetność Izrael osiągnął za panowania króla Dawida i jego syna Salomona. Stolicą państwa została wówczas Jerozolima.

Izraelici wyznawali monoteizm – wiarę w jednego boga którego nazywali Jahwe, któremu wznieśli świątynię w Jerozolimie. Religia Żydów zwana jest judaizmem. Święta księga to Bilblia, której najważniejsze są pierwsze 5 ksiąg – Tora. Główne zasady judaizmu zostały ustalone w Dekalogu – 10 przykazań.

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Podsumowanie: Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:
  3. Wyjaśnij pojęcia z 2 kryterium
  4. Kto był ojcem narodu żydowskiego?
  5. Kto wyprowadził naród żydowski z Egiptu?
  6. Podaj nazwę zachowanej części świątyni w Jerozolimie.
  7. Naucz się tego tematu.